מחווה- הקרנה על ציור שמן
2016
Animation ShowReel
2015
Animation
2015
GIFS!!!
2015
Comics & Graphic novels
2015
Character Design
2015
Gestures מחוות
2015
Animation projects for Time To Know
2015
Sketchbook
2015
LILITH
2015
Azazel
2010
Back to Top